ORGANIZATORZY

Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy, Wydział Chemii, UMK, Toruń
Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UMK, Toruń
Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Biochemicznego
Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici

KOMITET NAUKOWY

dr hab. Anna Jakubowska, prof. UMK
Zakład Biochemii UMK
Toruń
dr hab. Jerzy Łukaszewicz, prof. UMK
Interdyscyplinarne Centrum
Nowoczesnych Technologii UMK
Toruń
prof. dr hab. Artur Terzyk
Katedra Chemii Materiałów,
Adsorpcji i Katalizy UMK
Toruń

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca
dr Katarzyna Roszek
Członkowie
mgr Adam Bieniek
dr Joanna Czarnecka
dr Sylwester Furmaniak
dr hab. Piotr Gauden
dr Anna Hetmann
mgr Anna Ilnicka
dr Anna Kaczmarek-Kędziera
mgr Piotr Kamedulski
dr Dorota Porowińska
dr Marek Wiśniewski
dr Magdalena Wujak
mgr Wojciech Zieliński