MIEJSCE KONFERENCJI

Akademickie Centrum Kultury
i Sztuki "Od Nowa"

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
ul. Gagarina 37a
87-100 Toruń

TEMATYKA KONFERENCJI

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
  • synteza nanomateriałów nieorganicznych, bionanomateriałów
    oraz materiałów biokompatybilnych,
  • badania chemiczne i strukturalne nanomateriałów,
  • modelowanie struktury i procesów z udziałem nanomateriałów,
  • interakcje biomolekuł i nanomateriałów,
  • bioreaktory, bioprocesy, biosensory, bionośniki,
  • cytotoksyczność nanomateriałów
  • oraz tematy pokrewne.