Kontakt


mgr Adam Bieniek
dr Marek Wi¶niewski
Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy
Wydział Chemii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel. 56 6114507

nabiomat@umk.pl